Ngọt lành cây trái

Thứ Hai, 12/02/2018, 08:57 (GMT+7)

Xuân 2018 - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Minh, Nguyễn Đình Duẩn cho biết: Năm 2017, tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp của huyện đạt trên 7,6%, tăng 1,6% so với năm 2016; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 857 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất canh tác đạt trên 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện đã chuyển đổi được trên 6 ha đất trồng lúa bấp bênh do thiếu nước tưới sang trồng trồng cây khác năng suất cao hơn; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu thâm canh theo phương pháp “5 cùng” với diện tích gần 154 ha trồng lúa, ngô, lạc, đậu tương.

Năm qua, trên địa bàn huyện, xuất hiện thêm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao như: Trồng dưa Hấu trên đất lúa 1 vụ thực hiện được gần 26 ha tại các xã Na Khê, Mậu Long, Hữu Vinh, năng suất đạt 80 tạ/ha, sản lượng đạt 206 tấn, giá bán bình quân 12.500 đ/kg, tổng thu nhập mang lại 2,58 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt 100 triệu đồng/ha; sản xuất ứng dụng công nghệ cao, xây dựng được 5 mô hình với quy mô diện tích từ 800 – 1.000m2/nhà lưới, tại 4 xã đã cho thu nhập khá, riêng mô hình tại thị trấn Yên Minh cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha...

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Minh (bên phải) kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp.
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Minh (bên phải) kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp.

Lĩnh vực chăn nuôi có sự phát triển mạnh, tốc dộ tăng trưởng đàn gia súc trong năm đạt gần 4,6%, đàn gia cầm gần 5%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 3.803 tấn, tăng trên 377 tấn so với năm trước. Tổng đàn gia súc của huyện đạt trên 99 nghìn con, trong đó đàn trâu gần 14 nghìn con; đàn bò trên 21.400 con; đàn dê trên 11.690 con...

Ngoài ra, ngành Nông nghiệp huyện đã phối hợp, triển khai tốt Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh, tổng số vốn đã giải ngân đạt trên 21,5 tỷ đồng cho trên 300 hộ và 1 hợp tác xã. Từ nguồn vốn trên, các hộ đã mua được hơn 1 nghìn con trâu, bò và trên 1.400 tổ ong… Các trang trại, gia trại chăn nuôi được triển khai mạnh mẽ với 45 gia trại chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 10 - 30 con; 15 gia trại nuôi lợn quy mô từ 30 - 80 con; 1 gia trại nuôi gia cầm quy mô 400 con…

Trong xây dựng Nông thôn mới, đã vận động nhân dân hiến được trên 21.400 m2 đất, đóng góp 31.568 ngày công, mở mới gần 18 km đường giao thông nông thôn; đổ bê - tông 6.519 m đường; sửa chữa, nâng cấp trên 112 km đường; xây dựng 23 công trình với 61 phòng học, 571 công trình vệ sinh, 239 bể nước; di rời 517 chuồng trại gia súc ra xa nhà… Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng Nông thôn mới đạt trên 51 tỷ đồng.

Nhìn lại thành tựu năm qua cho thấy, hầu hết các lĩnh vực của ngành Nông nghiệp Yên Minh đều gặt hái được những thành công; các chỉ tiêu đặt ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Kết quả trên sẽ là tiền đề quan trọng để ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Duy Tuấn

 

.