Hiệu ứng "sức bật" các công trình trọng điểm

Thứ Sáu, 09/02/2018, 10:21 (GMT+7)

Xuân  2018 - Được sự quan tâm của tỉnh và chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Sở Xây dựng, những năm qua, Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm (ĐTXDCCTTĐ) tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư một số dự án, công trình trọng điểm, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP, giao thương hàng hóa xuất – nhập khẩu, quy tụ dân cư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Công trình Quốc môn Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, do Ban quản lý làm chủ đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Công trình Quốc môn Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, do Ban quản lý làm chủ đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, năm 2017, Ban quản lý ĐTXDCCTTĐ tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác đầu tư xây dựng 3 dự án, công trình, có tổng mức dự toán được duyệt 103,6 tỷ đồng, gồm: Dự án Quốc môn + Trạm kiểm soát liên ngành; Dự án San ủi mặt bằng giai đoạn I; Công trình Kè chống sạt lở tại khu vực Mốc 198. Đồng thời, tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 12 dự án, công trình, có tổng mức dự toán được duyệt 1.207,25 tỷ đồng, gồm: Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Km90 (Bắc Quang - Xín Mần) đi cửa khẩu Xín Mần (giai đoạn 1); Công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện 35KV, đường dây 0,4KV; Công trình Cấp nước sinh hoạt; Dự án San ủi mặt bằng (giai đoạn 2); Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Km90 (Bắc Quang - Xín Mần) đi cửa khẩu Xín Mần (giai đoạn 2); Dự án Cầu treo qua sông Gâm đến xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê; Công trình tuyến đường số 3 từ trung tâm thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) đi thôn Hạ Sơn 1, Hạ Sơn 2; Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi (DADT04); Dự án Nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 4C từ đầu cầu Gạc Đì đi xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên; Dự án tu bổ, mở rộng, quy tập Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vị Xuyên; Công trình cải tạo sửa chữa Khu nhà chuyên gia, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dự án xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú (giai đoạn 1). Triển khai ký kết 25 hợp đồng kinh tế từ các hoạt động dịch vụ tư vấn, đạt giá trị 5,376 tỷ đồng; tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng trình tự xây dựng cơ bản hiện hành. Cùng đó, Ban quản lý ĐTXDCCTTĐ đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho đầu tư 3 dự án, gồm: Dự án tuyến đường số 2 Khuổi Nấng - Khuổi Trang - Bách Sơn; Dự án Nâng cấp, cải tạo đường trục liên thôn Nậm Đấu - Lùng Càng - Lùng Hảo; Dự án hệ thống cấp nước từ suối Sửu về hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang.

Tuyến đường nối Quốc lộ 4C từ đầu cầu Gạc Đì đi xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên hoàn thành, đưa vào sử dụng làm thay đổi tích cực cuộc sống người dân xã Phong Quang và vùng lân cận.
Tuyến đường nối Quốc lộ 4C từ đầu cầu Gạc Đì đi xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên hoàn thành, đưa vào sử dụng làm thay đổi tích cực cuộc sống người dân xã Phong Quang và vùng lân cận.

Hà Giang là tỉnh biên giới còn rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu bởi vậy các công trình trọng điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo đột phá, làm thay đổi diện mạo đô thị và mạng lưới hạ tầng cơ sở theo hướng hiện đại. Nhiều công trình trọng điểm của tỉnh hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo động lực thu hút đầu tư, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế biên mậu. Tiêu biểu như các dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Km90 (Bắc Quang - Xín Mần) đi cửa khẩu Xín Mần; Quốc môn + Trạm Kiểm soát liên ngành tại Cửa khẩu Xín Mần – Đô Long đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế biên mậu giữa Việt Nam và Trung Quốc; Nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 4C từ đầu cầu Gạc Đì đi xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, thu hút tập đoàn TH True milk vào đầu tư nhà máy và trang trại bò sữa tại xã Phong Quang, với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng…, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh và làm thay đổi tích cực cuộc sống người dân vùng dự án.

Trưởng ban Quản lý ĐTXDCCTTĐ - Nguyễn Xuân Hùng - cho biết: Nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị là ổn định công tác tổ chức cán bộ theo sắp xếp mới của tỉnh, sử dụng cán bộ có chất lượng, phát huy tính chủ động, sáng tạo; kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành. Giữ gìn nếp sống văn minh, trật tự kỷ cương, kiên quyết đấu tranh với quan liêu tham nhũng, lãng phí. Triển khai hiệu quả các dự án, công trình được giao làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng trình tự xây dựng cơ bản và quy định của pháp luật; khai thác ký kết các hợp đồng kinh tế từ hoạt động dịch vụ với các chủ đầu tư khác. Thực hiện giám sát kỹ thuật thi công đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật; thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo đúng chế độ, chính sách và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành. Thường xuyên cập nhật các văn bản mới triển khai hiệu quả các đề án, đồ án quy hoạch và công tác đầu tư xây dựng cơ bản...

Linh Nga

 

.