Xây dựng trường chuẩn Quốc gia nâng tầm chất lượng giáo dục

Thứ Hai, 11/02/2019, 09:37 (GMT+7)

Xuân 2019 - Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, khuôn viên xanh, sạch, đẹp; trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy, học; tỷ lệ học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi các cấp không ngừng tăng; học sinh được trang bị kỹ năng sống, môi trường học tập an toàn, chất lượng… là những kết quả mà các trường đạt chuẩn Quốc gia mang lại; từng bước góp phần nâng chất lượng giáo dục tỉnh nhà.

Học sinh Trường PTDT Nội trú Vị Xuyên rước Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.
Học sinh Trường PTDT Nội trú Vị Xuyên rước Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 30% số trường học đạt chuẩn Quốc gia. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh xây dựng 18 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 7 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 4 trường THCS, 1 trường THPT. Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, định hướng và giải pháp thực hiện đối với từng đơn vị trường học; trong đó, ưu tiên xây dựng trường học ở các địa phương trong lộ trình đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh; ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố cùng phối hợp thực hiện; tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục; tăng cường đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc duy trì sỹ số học sinh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục; chú trọng giáo dục văn hóa đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị; phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai thực hiện. Các trường học đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm 2015, toàn tỉnh có 137 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 21,3%; đến hết năm 2018, số trường đạt chuẩn Quốc gia đã tăng lên 186 trường, đạt tỷ lệ trên 31%; vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; trong đó có 67 trường mầm non, 64 trường tiểu học, 51 trường THCS và 4 trường THPT; trong năm, tỉnh đã tổ chức công nhận lại 32 trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm được công nhận.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia hiện nay gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất nhiều đơn vị trường học thiếu thốn, diện tích khuôn viên nhỏ hẹp, không đạt theo tiêu chuẩn; thiếu phòng học bộ môn, sân chơi, sân tập và thiết bị dạy học; một số trường học đã xuống cấp do đưa vào sử dụng từ lâu; nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia hạn chế; chất lượng đội ngũ giáo viên không đồng đều; công tác duy trì sĩ số học sinh gặp khó khăn…

Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là chủ trương lớn, mang tính chiến lược của tỉnh nhằm từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Vì vậy, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Bài, ảnh: AN GIANG

.