Tạo động lực thi đua, sáng tạo

Chủ Nhật, 10/02/2019, 07:55 (GMT+7)

Xuân 2019 - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang (Công ty) luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mô phỏng Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở thương mại Shop House do Công ty thực hiện.
Mô phỏng Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở thương mại Shop House do Công ty thực hiện.

Công ty hiện có 58 cán bộ, đảng viên, người lao động; hoạt động trong lĩnh vực: Khảo sát, thiết kế quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng, nông thôn; khảo sát lập dự án thiết kế, lập tổng mức đầu tư, dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, giao thông, điện; tư vấn quản lý dự án, giám sát kỹ thuật thi công, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, tư vấn đấu thầu công trình; thẩm tra thiết kế dự toán, quyết toán, kiểm định chất lượng các công trình... Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều thành tích đạt được, Công ty luôn là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Trụ sở làm việc UBND tỉnh.
Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

 Hàng năm, chi bộ, các tổ chức đoàn thể của Công ty thường xuyên tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp ủy Đảng và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Tiêu biểu như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang; kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2015 - 2020... Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trực tiếp đăng ký nội dung và hình thức thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Việc triển khai các phong trào thi đua đã tạo không khí thế sôi nổi giữa các cá nhân, các bộ phận, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn do số công trình đầu tư giảm, nhưng với sự quyết tâm, năng động của Ban Giám đốc, sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ, nhân viên, doanh thu, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động đều đạt và vượt kế hoạch.

Trụ sở làm việc Hải quan tỉnh - công trình do Công ty tư vấn quản lý dự án.
Trụ sở làm việc Hải quan tỉnh - công trình do Công ty tư vấn quản lý dự án.

Hàng năm, Công ty đều tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá phong trào và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, được Công ty vinh danh. Tiêu biểu như: Tập thể Ban Giám đốc luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cán bộ, nhân viên, người lao động nhiệt tình, hăng say với công việc, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Mô phỏng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hà Giang.
Mô phỏng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hà Giang.

Qua thi đua, Công ty đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Cờ thi đua của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh… Đây là sự ghi nhận quan trọng, động lực để Công ty tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất và an sinh xã hội.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.