Hà Giang

Phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện quyền làm chủ của nhân dân

22:20, 08/02/2019

Xuân 2019 - Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND tỉnh, theo nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu thực tiễn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và sự kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm, thành tựu đạt được từ những nhiệm kỳ trước, trên cơ sở quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; hoạt động có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Những kết quả này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng các đại biểu thăm lớp học may dân (Trư
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng các đại biểu thăm lớp học may dân dụng (Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú - giáo dục thường xuyên Bắc Quang). Ảnh: Hoàng Ngọc

 Với việc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hàng năm, HĐND tỉnh đều ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả. Đối với các dự thảo nghị quyết quan trọng, tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống, được tổ chức tham vấn nhân dân trước khi trình HĐND quyết định. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh cùng UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, các vấn đề từ yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh thông qua 8 kỳ họp, ban hành 165 nghị quyết, đặc biệt có các nghị quyết về cơ chế, chính sách mang tính đặc thù: Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế; Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch; Nghị quyết Hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu… Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết Ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; ngay sau khi ban hành đã đi vào cuộc sống và được người dân đồng tình đón nhận; có tác động mạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp, khai thác được tối đa tiềm năng, thế mạnh về các cây con, đồng thời xác định được cây, con chủ lực trong Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp... Nhìn chung, các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đã bám sát thực tế có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn ân cần động viên các tân binh huyện Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Ngọc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn ân cần động viên các tân binh huyện Mèo Vạc. Ảnh: Hoàng Ngọc
 

Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh được quan tâm, tiếp tục có nhiều sáng tạo, đổi mới: Tại các kỳ họp thường lệ, đại biểu HĐND thực hiện giám sát báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, thực hiện cũng như quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ. Nội dung chất vấn cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao trước cử tri; kết thúc phiên chất vấn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về Chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở cho đại biểu HĐND theo dõi, giám sát việc thực hiện các lời hứa... Ngoài ra, hàng năm HĐND tỉnh còn tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề; nhìn chung đều bám sát các mục tiêu, định hướng, nghị quyết của cấp ủy Đảng và đều là những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm, như: Giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật và Nghị quyết HĐND tỉnh về đầu tư công; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020; việc thực hiện Quy hoạch đối với các thuỷ điện vừa và nhỏ giai đoạn 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN... Qua các cuộc giám sát, HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị về những vướng mắc, trong thực hiện quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước trên các lĩnh vực và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Cùng với những kết quả đạt được qua hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 2 phiên giải trình, chất vấn, với 21 ý kiến về các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, công thương; tài chính - ngân sách; văn hóa - xã hội; đầu tư công, tổ chức cán bộ.... Thông qua các phiên giải trình, chất vấn đã làm rõ những mặt tích cực, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, xác định được nguyên nhân khách quan, chủ quan; từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. Qua đó, thể hiện rõ nét việc thực hiện chức năng và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, là những kết quả nổi bật góp phần đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh đã thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ họp, như: Thiết lập Hòm thư công vụ cho cá nhân để gửi tài liệu của kỳ họp cho các đại biểu; thiết lập đường dây nóng, địa chỉ Hòm thư công vụ và thông báo công khai để tiếp nhận phản ánh, sự tương tác trực tiếp giữa cử tri với kỳ họp.... Đổi mới nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri (TXCT)  trước và sau kỳ họp theo luật định, thực hiện Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức TXCT trực tuyến 3 cấp trên địa bàn toàn tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách tổ chức Hội nghị TXCT nơi công tác gắn TXCT tại các cơ quan cùng trụ sở làm việc; một số đại biểu HĐND tỉnh thực hiện TXCT nơi cư trú và nơi công tác. Quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cử tri, góp phần làm giảm khiếu kiện, khiếu nại, ổn định an ninh chính trị.

Có thể khẳng định, trong nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động của HĐND tỉnh từng bước phát huy vai trò và trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân; thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; thực hiện tốt việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, thông qua ban hành các nghị quyết, tạo cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, thế mạnh; tăng cường hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề; đổi mới nội dung và hình thức TXCT trước và sau kỳ họp, tăng cường TXCT theo chuyên đề, chú trọng đối thoại trực tiếp, gắn TXCT với tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, bảo đảm hiệu lực và vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương…

THÀO HỒNG SƠN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 
 

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Cánh tay kinh tế" đắc lực của huyện Bắc Mê

Xuân 2019 - Những chú cá Bỗng đầu tiên sinh ra từ phương pháp thụ tinh nhân tạo, những chú bò nằm nghe nhạc, những vườn chuối trải dài bất tận, những cây dược liệu quý mọc lên từ vùng đất hoang hay những cánh đồng lúa trĩu vàng gọi mùa no đủ…; đó là "bức tranh" nhiều màu sắc của ngành Nông nghiệp huyện Bắc Mê năm qua. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, ngay từ đầu năm, Phòng Nông nghiệp đã cùng UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn...

08/02/2019
Cao nguyên đá hội tụ tinh hoa văn hóa vùng cao

Xuân 2019 - Đến Cao nguyên đá Đồng Văn, là đến với một nơi thiêng liêng tột Bắc của Tổ quốc, nơi có Cột cờ Lũng Cú khẳng định chủ quyền đất nước. Cao nguyên đá Đồng Văn khi gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (CVĐC), các giá trị di sản mà nó chứa đựng đang là chìa khóa mở cánh cửa của sự phát triển. Đây là cơ hội không chỉ riêng của miền đất Hà Giang, mà còn là cơ hội cho sự phát triển trong quá trình liên kết với các địa phương trong khu vực, cả nước và quốc tế.

 

08/02/2019
Mang niềm vui sức khỏe đến mọi nhà

Xuân 2019 - Nằm trong lòng thành phố Hà Giang, Bệnh viện Y dược cổ truyền luôn giữ được nét riêng, với những vườn cây dược liệu và nhiều bài thuốc quý. Bệnh viện hiện có 21 khoa, phòng, 133 cán bộ, y, bác sỹ; hiện được nâng lên hạng II, quy mô 120 giường bệnh; hàng năm khám và điều trị cho hơn 9.000 lượt bệnh nhân, với gần 3.000 đơn thuốc; điều trị các bệnh như: Cơ xương khớp, thần kinh, tiểu đường, tăng huyết áp...

08/02/2019
Nguyễn Kim Chung Người lính cầm bút

Xuân 2019 - Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ với phẩm chất tốt đẹp, cao quý và thiêng liêng, luôn là mạch nguồn cảm hứng mãnh liệt cho những người lính cầm bút. Đại tá Nguyễn Kim Chung, nguyên Phó Chỉ huy Trưởng về Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) là một người như vậy. Ông đã có nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết và bút ký lịch sử về đề tài chiến tranh cách mạng. Những tác phẩm của ông ca ngợi hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ...

07/02/2019