Điểm tô nét Xuân nông thôn miền đá

Thứ Hai, 11/02/2019, 14:36 (GMT+7)

Xuân 2019 - Xác định xây dựng Nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp nội lực trong nhân dân, với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau, việc cần ít tiền làm trước, việc cần nhiều tiền làm sau” và để nhân dân làm chủ thể, đã tạo ra phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư, được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; góp phần tạo nên bức tranh nông thôn khởi sắc.

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh (đầu tiên từ trái sang) hướng dẫn nhân dân xã Sơn Vĩ đọc Bảng chữ cái điện tử, nhằm góp phần hạn chế tình trạng tái mù chữ.
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh (đầu tiên từ trái sang) hướng dẫn nhân dân xã Sơn Vĩ đọc Bảng chữ cái điện tử, nhằm góp phần hạn chế tình trạng tái mù chữ.

Tuy là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh nhưng Đảng bộ huyện đã đặt ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện một cách cụ thể, linh hoạt, sáng tạo và có quyết tâm chính trị cao. Do đó, đã tạo chuyển biến mới trong nhận thức của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đón Xuân Kỷ Hợi thêm hân hoan khi cộng đồng cư dân nông thôn đã có tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu tại địa phương; thu nhập của người nông dân ngày được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt.

Dù phải đối mặt với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai, hạn hán, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt; dân cư sống phân tán, một bộ phận người dân còn hạn chế về trình độ nhận thức; những vấn đề liên quan đến tôn giáo, di cư tự do, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; xuất phát điểm của nền kinh tế thấp... nhưng với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế; thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tập trung xây dựng NTM, Đảng bộ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp với thực tiễn; coi trọng công tác tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện xây dựng NTM; đặc biệt là thực hiện Đề án 1 triệu tấn xi-măng, nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng và bền vững đối với các công trình; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Người dân xã Pả Vi (Mèo Vạc) chung tay làm đường bê-tông xây dựng Nông thôn mới.
Người dân xã Pả Vi (Mèo Vạc) chung tay làm đường bê-tông xây dựng Nông thôn mới.

Đến với Mèo Vạc trong dịp Xuân này, sẽ dễ dàng nhận ra diện mạo nông thôn của địa phương đang từng ngày “thay da đổi thịt” khi đường giao thông của xã, thôn được nhựa hóa, bê-tông hóa; 18/18 xã, thị trấn có nhà văn hóa; hệ thống cơ sở hạ tầng khu trung tâm xã, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp. Không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện luôn chú trọng giúp nhân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Với những mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng và các cơ chế, chính sách hỗ trợ đi vào cuộc sống đã giúp cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà, góp phần tăng cao thu nhập cho người nông dân. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn tại 2 xã Tả Lủng và xã Thượng Phùng, làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng biên giới.

Điểm tô cho bức tranh nông thôn miền đá thêm tươi mới, huyện đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng điểm và ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu vực nông thôn; huy động nội lực nhân dân để thực hiện các tiêu chí NTM. Trong đó, chú trọng thực hiện Đề án 1 triệu tấn xi-măng; quan tâm việc nâng cấp, mở rộng và kiên cố hóa các tuyến đường đến trung tâm các thôn. Đổi mới hình thức hỗ trợ, tạo tính chủ động cho chính quyền xã, thị trấn và người dân trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ; tổ chức lại phong trào sản xuất cho nhân dân; thiết lập một cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư có tính chất đặc thù, đủ mạnh để giúp xã Tả Lủng và xã Thượng Phùng phát triển toàn diện...

TRẦN QUANG MINH

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc

 

.