Thứ bảy, 27/12/2014

Tiếng Việt  l  English

Trang chủ
Chính trị
Trong tỉnh
Trong nước
Xã hội
Kinh tế
Giáo dục
Du lịch
Thanh niên
Văn hoá
Pháp luật
Thể thao
Thế giới
Sức khoẻ
Khoa học
Tin học
Giải trí
Về Báo Hà Giang

Really Simple Syndication RSS

Tắt Telex VNI

(0989968559)

(02193) 861831

Đặt mặc định trang chủ
Liên hệ quảng cáo
Gửi toà soạn
Dinh dang Font tieng Viet

Tổng Biên tập :
Lê Trọng Lập

Liên kết Website

Lượt truy cập thứ:

65094154
Hôm nay: 20047 lượt

Tin, bài đọc nhiều nhất

 

Thứ tư, 08/02/2012 - 07:37" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo T.Ư
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. ( Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) )

Sáng 7-2, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt  Ban Tuyên giáo T.Ư. Cùng dự, có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.

Tại buổi làm việc, Báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư trình bày cũng như ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh và các đại biểu khẳng định: Năm 2011, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành có chất lượng khối lượng lớn công việc. Ðó là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đạt yêu cầu đề ra. Công tác tuyên giáo đã bám sát tình hình, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm; ứng phó có hiệu quả khá nhiều vấn đề nảy sinh phức tạp... Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác  tuyên  giáo, nhất là ở cơ sở. Công tác tuyên truyền cần chủ động, tích cực, nhạy bén hơn, nhất là trong đấu tranh uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phản bác các quan điểm thù địch sai trái, bảo vệ đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước.

Năm 2012, toàn ngành tập trung tổ chức quán triệt học tập với chất lượng cao các nghị quyết, chỉ chị của Ðảng; đặc biệt là việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người thành công việc quan trọng thường xuyên; ngành Tuyên giáo đi sâu tổng kết các mô hình, phát hiện gương người tốt, việc tốt để nhân rộng. Ban Tuyên giáo T.Ư tập trung chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thúc đẩy thực hiện các nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị năm 2012. Quan tâm nhiều hơn công tác dự báo, sớm phát hiện tình hình, chủ động tham mưu và xử lý kịp thời các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm; tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá sự nghiệp cách mạng của Ðảng, dân tộc. Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ đó, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo, xác định những vấn đề nhạy cảm để tập trung giải quyết; tăng cường đối thoại, thuyết phục "đồng hành" để cùng đi đến nhận thức đúng. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên đủ mạnh gồm các chuyên gia hàng đầu trên các lĩnh vực quan trọng, đồng thời tuyển chọn cán bộ trẻ, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, có triển vọng phát triển,...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, nhiều khó khăn thách thức. Toàn Ðảng, toàn dân đã đoàn kết vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, đạt những kết quả bước đầu có ý nghĩa tạo tiền đề cho năm 2012 và những năm tiếp theo. Trong những kết quả ấy, có sự đóng góp đáng kể của ngành Tuyên giáo nói chung và Ban Tuyên giáo T.Ư nói riêng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư phân tích sâu sắc tình hình quốc tế, trong nước, nhấn mạnh những nhiệm vụ, yêu cầu mới đang đặt ra với đất nước. Ðồng chí chỉ rõ, năm 2012, dự báo tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến mau lẹ, phức tạp, bất trắc, khó lường, tác động nhiều mặt vào đất nước ta; cũng là năm toàn Ðảng, toàn dân ta tiếp tục triển khai thực hiện nhiều văn kiện, nghị quyết quan trọng của Ðảng, trong đó có nhiều nội dung mới, như cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hướng chiều sâu; chủ động tích cực hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực... Ðó cũng là những nhiệm vụ nặng nề, những yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Tuyên giáo. Vì thế, toàn Ðảng, trước hết là cán bộ làm công tác tuyên giáo cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Ðảng về tư tưởng chính trị trong tình hình mới.

Ðồng chí Tổng Bí thư đề nghị, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị năm 2012 và những năm tiếp theo, chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai đồng bộ các mặt công tác một cách bài bản, có chất lượng, hiệu quả cao. Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải ngày càng đổi mới, chú ý các lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng của Ðảng; chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác quản lý báo chí, nhất là báo mạng. Mục đích của công tác tuyên giáo là phục vụ cho phát triển kinh tế, xây dựng Ðảng và văn hóa tinh thần của xã hội; chăm lo xây dựng lối sống nhân văn. Trước mắt, cần làm tốt việc tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của T.Ư về tái cấu trúc nền kinh tế; về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay; về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, ngành Tuyên giáo phải vừa tham mưu đề xuất, vừa làm tốt công tác tuyên truyền đối nội, đối ngoại, ca ngợi những nhân tố tích cực, phê phán cái xấu, uốn nắn nhận thức lệch lạc, đấu tranh bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch...

Ðồng chí Tổng Bí thư mong muốn ngành Tuyên giáo cần chỉ đạo sâu, chủ động, nhạy bén hơn đối với các lĩnh vực của ngành, như báo chí, văn hóa nghệ thuật, khoa giáo... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương nơi làm tốt, phê bình nơi làm chưa tốt; phối hợp tốt các binh chủng làm công tác tuyên giáo, tạo sự đồng bộ thống nhất trong các hoạt động ở lĩnh vực này.

Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Tổng Bí thư đề nghị ngành Tuyên giáo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí đấu tranh cao, có chuyên môn giỏi, nói được, viết được và có sức thuyết  phục; không bị cám dỗ bởi tiền tài, danh lợi, không để kẻ địch lôi kéo. Người làm công tác tư tưởng phải thường xuyên được bồi dưỡng về tư tưởng. Mặt khác, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tuyên giáo; phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan hữu quan để thực hiện toàn diện công tác tuyên truyền cả về đối nội và đối ngoại. Có cơ chế, chính sách, chăm lo, tạo điều kiện cho những người làm công tác này hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời đẩy  mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng cán bộ tuyên giáo tự liên hệ lại mình trong việc học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ.

nhandan.com.vn

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

  Trong tỉnh Tiếp» 
Vị Xuyên sẵn sàng cho Đại hội Đảng các cấp
Đồng Văn xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
Hội nghị báo cáo viên tháng 12
Công bố Quyết định công nhận xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đạt chuẩn Nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Tân Quang
 
  Trong nước Tiếp» 
Đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015
Chủ tịch nước tiếp xúc lãnh đạo nhiều nước bên lề Hội nghị APEC
Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn hai công ước quốc tế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ấn Độ
Cần khẳng định vị thế, vai trò của Quốc hội và đại biểu Quốc hội
 

Trụ sở tòa soạn : số 5, đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
Giấy phép xuất bản số: 27/GP-BC ngày 29 tháng 01 năm 2007
Điện thoại : (02193) 861831 -
3866589 ; Fax : (02193) 868960
Email :
baohagiang@gmail.com
: Website : http://www.baohagiang.vn